Állás – fizika, matematika

Veszprémi Szakképzési Centrum Öveges József Technikum és Kollégium

pályázatot hirdet

fizika–matematika szakos technikumi oktató (tanár)

munkakör betöltésére.

fizika-scaled

A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős

A munkavégzés helye:
8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fizika és matematika tantárgyak oktatása technikumban, szakképzőben.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyve szerint egyéni béralku alapján, a pedagógus bértábla feletti bérrel.

Pályázati feltételek:

  • a tanítandó szaknak megfelelő egyetemi vagy főiskolai végzettség,
  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai végzettséget, szakmai képzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
  • szakmai önéletrajz,
  • foglalkoztatás esetén erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2022. augusztus 16.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. július 05.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatok elbírálásának határideje:

2022. július 11.