Információk a tanév megkezdéséhez

Tisztelt Szülő!
Kedves Diákunk!

Az előző tanév nem volt átlagos, és idén is új kihívások állnak előttünk.

 1. Az időpontokról:
  • 2020.08.31. 14:00-20:00 Beköltözés a kollégiumba
   Egy tanulóval csak egy szülő (kísérő) jöhet be az épületbe. A diákoknak, illetve kiskorú tanuló szülőjének nyilatkozatot kell tenni (lásd alább)
  • 2020.08.31. 15:00-17:00 között Tankönyvek átvétele, kiosztása a kollégistáknak
   Kérjük, hogy a beköltözés napján vegyék fel a könyveket. Az iskolába tanulónként csak 1 fő jöjjön be! A sorban állás során tartsanak kellő távolságot, illetve viseljenek maszkot!
  • 2020.09.01 8:10 Tanévnyitó az iskola díszudvarán
   A tanévnyitóra a 9-12. évfolyam diákjait várjuk. Szülőket, csak a 9. évfolyamosokkal fogadunk. A felsőbb évfolyamoknak a kiírt tantermekbe kell menni az osztályfőnökükkel.
  • 2020.09.01. 8:30-13:00 között Tankönyvek átvétele, kiosztása
   Kérjük, hogy legkésőbb ebben az időszakban mindenki vegye át a tankönyvet. (A megmaradt tankönyveket azonnal visszáruzni kell.) A sorban állás során tartsanak kellő távolságot, illetve viseljenek maszkot!
  • 2020.09.01. 8:10-13:00 között Első tanítási nap
   Kérjük, hogy minden diák hozza be tavalyi bizonyítványát és adja le osztályfőnökének. (Természetesen a 9. évfolyamon nem kérjük.) A diákoknak, illetve kiskorú tanuló szülőjének nyilatkozatot kell tenni (lásd alább).
 2. COVID-19 járványhoz kapcsolódó intézkedések
  • Minden diáknak kötelező a kollégiumba való érkezéskor azonnal leadni az “Kockázat szűrő nyilatkozat“-ot kitöltve, illetve azzal azonos tartalmú, kézzel írott nyilatkozatot. A nem kollégiumban elhelyezett diákoknak a nyilatkozatot az osztályfőnöknek kell leadni az első napon. (Kiskorú diák esetén a gondviselőnek kell a nyilatkozatot megtenni.) Csak olyan diák vehet részt az oktatásban, illetve költözhet be a kollégiumba, aki leadta nyilatkozatát az első napon. Nyilatkozat hiányában a tanulót haza kell küldeni, órái igazolatlannak minősülnek.
  • Tünetek jelentkezése esetén tilos iskolába jönni, közösségbe menni, a háziorvoshoz kell fordulni telefonon.
  • A tünetek kollégiumban, iskolában való jelentkezésekor azonnal szólni kell a tanárnak, aki haladéktalanul intézkedik az elkülönítésről. Ilyen esetben a szülőnek kell gondoskodni a gyermek mielőbbi haza szállításáról. Indokolt esetben az intézmény értesíti az orvost.
  • A kollégiumba, illetve az iskolába való belépéskor hőmérővel a testhőmérséklet rendszeresen ellenőrzére kerül. A tanulónak tűrni kell a procedúrát. Hőmérséklet emelkedés esetén a belépés megtagadható, illetve elkülönítés rendelhető el.
  • A tanulók rendelkezzenek kellő számú maszkkal. A zárt közösségi terekben való mozgás közben javasolt maszkot viselni. Szükség esetén más helyiségekben is indokolt lehet a maszk használata, előírása. A tanuló használhatja maszkját akkor is, ha az nem kötelező.
  • Felhívjuk a figyelmet a járványügyi szabályok maradéktalan betartására.
   • Tömegközlekedésben kötelező a maszk szabályos viselése. Nem ok a hiányzásra, hogy emiatt a diákot nem engedték fel a buszra. Ez az eset igazolatlan órát jelent.
   • Megfelelő, legalább 1,5 méteres távolságtartása. Testi érintkezés (ölelés, puszi adás stb.) kerülése.
   • A kézhigiénia – kézmosás, fertőtlenítés – szabályosan történjen.
   • Figyelmet kell fordítani arra, hogy kerüljék a száj, orr, felesleges érintését, tapogatását.
   • Köhögéskor, tüsszentéskor egyszer használatos zsebkendőt kell használni és azt azonnal a szemetesbe kidobni. Szükség esetén a könyékhajlatot lehet használni.