Közérdekű adatok

Közzététel

Közzétevő: Veszprémi SZC Öveges József Technikum és Kollégium
8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27.

OM azonosító: 203066/004

Módosítva: 2021. október 20.

Az intézmény vezetősége

Elérhetőség, nyitva tartás

Csengetési rend

Dokumentumok

Gazdálkodás, közbeszerzés

→ Intézményünk nem rendelkezik önálló gazdálkodási jogkörrel, közbeszerzési tevékenységet nem folytat.

Különös közzétételi lista

A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján.

 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató.
 2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
  → A beiratkozás tervezett időpontja: 2022. június 23. (Csak érvényes felvételivel.)
  → Meghirdetésre engedélyezett csoportok száma 2022/23-as tanévre a 9. évfolyamon szakképző iskolában 2, technikumban 3; 13. évfolyamon 3;
  További információk a felvételiről honlapunkon itt.
 3. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított dtíjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények
  → Az érvényes tandíj és térítési díj mértékét és az adható kedvezményeket az érvényes szabályzat tartalmazza.
 4. A szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések → Jelenleg nincsenek ilyen nyilvános megállapítások.
 5. A szakképző intézmény nyitva tartási rendje, az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események
  nyitvatartási rend
  → rendezvények időpontjai.
 6. A szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje itt érhető el.
 7. A betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége
 8. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma.
  → Az externátusi/kollégiumi ellátás igénybevételének lehetősége.
  → A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulók létszáma.
 9. A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
  → A jelenlegi tanuló létszámok és az évfolyamismétlők száma;
  → Kimaradó tanulók száma a 2020/21-es tanévben 29 fő, 2019/20-as tanévben 40 fő, 2018/2019-es tanévben 32, 2017/18-as tanévben 53 fő, 2016/17-ben 33 fő, 2015/16-ban 4 fő, 2014/15-ben 28 fő, 2013/14-ben 44 fő, 2012/13-ban 42 fő.
 10. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
  → A követelményekkel kapcsolatosan a Szakmai program nyújt tájékoztatást;
  → A vizsgák tervezett időpontját a Helyi rend tartalmazza.
 11. Az érettségi vizsga átlageredményei
  → Érettségi eredmények a 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2015/16-os, 2016/17-es, 2017/18-as, 2018/19-es, 2019/20-as tanévekben;
  → Szakmai vizsga eredmények a 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2015/16-os, 2016/17-es, 2017/18-as, 2018/19-es, 2019/20-as tanévekben.
 12. Az egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
  → A táblázat szerinti foglalkozások igénybevételére van lehetőség az iskolában.