Közérdekű adatok

Közzététel

Közzétevő: Veszprémi Szakképzési Centrum
Öveges József Technikum és Kollégium
8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27.
Módosítva: 2020. július 06.

Az intézmény vezetősége

Elérhetőség, nyitva tartás

Csengetési rend

Dokumentumok

Gazdálkodás, közbeszerzés

→ Intézményünk nem rendelkezik önálló gazdálkodási jogkörrel, közbeszerzési tevékenységet nem folytat.

Különös közzétételi lista

A 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet 23-24. § szerint.

 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
  → A szakképzettségek állománya itt érhető el.
 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
  → A segítők adatai itt érhetők el.
 3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei. A jogelőd 037218 intézmény eredményei.
 4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
  → A jelenlegi tanuló létszámok és az évfolyamismétlők száma;
  → Kimaradó tanulók száma a 2018/2019-es tanévben 32, 2017/18-as tanévben 53 fő, 2016/17-ben 33 fő, 2015/16-ban 4 fő, 2014/15-ben 28 fő, 2013/14-ben 44 fő, 2012/13-ban 42 fő.
 5. Az érettségi vizsgák átlageredményei
  → Érettségi eredmények a 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2015/16-os, 2016/17-es, 2017/18-as tanévekben;
  → Szakmai vizsga eredmények a 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2015/16-os, 2016/17-es, 2017/18-as tanévekben.
 6. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
  → A táblázat szerinti foglalkozások igénybevételére van lehetőség az iskolában.
 7. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
  → A szabályokat a Pedagógiai program (2.4 A tanulók munkájának ellenőrzése, mérés, értékelés – 16. oldal) tartalmazza.
 8. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
  → A követelményekkel kapcsolatosan a Pedagógiai program nyújt tájékoztatást;
  → A vizsgák tervezett időpontját a Helyi rend tartalmazza.
 9. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma.
 10. Az externátusi/kollégiumi ellátás igénybevételének lehetősége.
 11. A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulók létszáma.
 12. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató.
 13. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
  → A beiratkozás tervezett időpontja: 2019. június 20-22. (Csak érvényes felvételivel.)
  → Meghirdetésre engedélyezett csoportok száma 2019/20-as tanévre a 9. évfolyamon szakközépiskolában 2, szakgimnáziumban 4; 13. évfolyamon 4;;
  További információk a felvételiről honlapunkon itt.
 14. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított dtíjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények
  → Az utolsó érvényes tandíj és térítési díj rendelkezés szerint a tandíj és térítési díj megállapításához az alap összeg: 186.300,- Ft/tanuló/év. A rendelkezés az adható kedvezményeket is szabályozza.
 15. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és azok ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, azoknak ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
  → Jelenleg nincsenek ilyen nyilvános megállapítások.
 16. Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai.
 17. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai
  → Jelenleg nincsenek ilyen nyilvános megállapítások.