8. osztályosoknak

INFORMÁCIÓK 8. osztályosoknak – minden képzésre vonatkozóan

Iskolánk egyeztetett felvételi jegyzéke elérhető itt.

Az online beiratkozáshoz készített tájékoztatónk olvashatja itt.

Jelentkezés a képzésre az általános iskolában a jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. Felvételi vizsga nincs, felvétel a tanulmányi eredmények alapján.

A jelentkezési lapon az éneket, rajzot és testnevelést kivéve minden tantárgyból szerepeltetni kell a 6., 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyeit. A felvételi rangsort ezekből az érdemjegyekből számított számtani összegnek a tanuló által elérhető maximumhoz viszonyított százaléka adja.

A technikumban nem kerül rangsorolásra az a tanuló, aki félévkor valamely felvételi tantárgyból elégtelen osztályzatot ért el. A diszlexiás tanulók részére jelölt tagozat kódokon kizárólag a BTMN‑es és BNO F81.0, F81.1, F81.2, F81.3, F83 kódokkal rendelkező tanulók kerülnek rangsorolásra.

Angol és német nyelv tanulására van lehetőség. A NAT szerint a korábban tanult idegen nyelv tanulását kell folytatni. Másik nyelvre váltani szintfelmérőn megismert tudás alapján lehetséges.

Tagozat (KIFIR) kódok a 9. osztályba jelentkezőknek (lehetséges kimenetek) >>>

Információ diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás tanulóknak >>>

Technikumi ágazati képzés – 8. osztály után kezdődő – 5 év >>>

Szakképző iskolai képzés – 8. osztály után kezdődő – 3 év >>>

Iskolánk új kiadványa a 2021-2022-es tanévre elérhető itt.