8. osztályosoknak

INFORMÁCIÓK 8. osztályosoknak – minden képzésre vonatkozóan

OM azonosító: 203066/004

Iskolánk egyeztetett felvételi jegyzéke elérhető itt.

Az adatok tájékoztatásul szolgálnak, a felvételi döntésről rövid időn belül írásos értesítést is kapnak.

Az online beiratkozáshoz készült tájékoztatót itt találja .

Jelentkezés a képzésre az általános iskolában a jelentkezési lap kitöltésével lehetséges.

A jelentkezési lapon az éneket, rajzot és testnevelést kivéve minden tantárgyból szerepeltetni kell a 6., 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyeit. A felvételi rangsort ezekből az érdemjegyekből számított számtani összegnek a tanuló által maximumhoz viszonyított százaléka (hozott pontszám) adja. Az SNI-s diákok esetén a hozott pontszám a végső pont 70%-át, a szóbeli felvételin elért pontszám az értékelés további 30 %-át adja. Összesen maximum 100 pont érhető el.

A technikumban nem kerül rangsorolásra az a tanuló, aki félévkor valamely felvételi tantárgyból elégtelen osztályzatot ért el.

Angol és német nyelv tanulására van lehetőség. A NAT szerint a korábban tanult idegen nyelv tanulását kell folytatni. Másik nyelvre váltani szintfelmérőn megismert tudás alapján lehetséges.

A diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás (SNI) tanulók valamennyi, az intézményben meghirdetett képzésre jelentkezhetnek. A felvétel feltétele a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság érvényes szakvéleménye, amely alátámasztja a diszlexia, diszgráfia, vagy diszkalkulia meglétét. A szakvéleményt a jelentkezési laphoz csatolni kell!
A következő kódokkal rendelkező SNI-s diákokat fogadjuk: BNO F81.0, F81.1, F81.2, F81.3, F83.

Tagozat (KIFIR) kódok a 9. osztályba jelentkezőknek (lehetséges kimenetek) >>>

Információ diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás tanulóknak >>>

Technikumi ágazati képzés – 8. osztály után kezdődő – 5 év >>>

Szakképző iskolai képzés – 8. osztály után kezdődő – 3 év >>>

Iskolánk új kiadványa a 2023-2024-es tanévre elérhető itt.