8. osztályosoknak

Ideiglenes felvételi jegyzék a 8. osztályosoknak itt

Közzétéve, illetve frissítve: 2019.04.10.

Nyílt napok az Övegesben

  • 2018. 11. 16. 14:30 – Tájékoztató és a szakmák bemutatása
  • 2018. 11. 27. 09:00 – Tájékoztató és óralátogatás

További tervezett, a felsős évfolyamok választását segítő programjaink

  • Európai Szakképzési Hét – 2018. november 05-től
  • Szakmák éjszakája – 2019. április 12. (péntek)

Tájékoztató a középfokú felvételi eljárásról

A felvételi eljáráshoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató elérhető dokumentumaink között.

Jelentkezés a képzésre az általános iskolában a jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. Felvételi vizsga nincs.

A jelentkezési lapon az éneket, rajzot és testnevelést kivéve minden tantárgyból szerepeltetni kell a 6., 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyeit. A felvételi rangsort ezekből az érdemjegyekből számított arányszám százalékos értéke adja, így maximum 100 pont érhető el.

Angol és német nyelv tanulására van lehetőség. A NAT szerint a korábban tanult idegen nyelv tanu­lását kell folytatni. Másik nyelvre váltani szintfel­mérőn megismert tudás alapján van lehetőség.

Választható képzések és kódszámaik a 9. osztályba jelentkezőknek

0301 – szakgimnázium, villamos ipar és elektronika ágazat
0302 – szakgimnázium, villamos ipar és elektronika ágazat, diszlexiás tanulók részére
0311 – szakgimnázium, kereskedelem ágazat
0312 – szakgimnázium, kereskedelem ágazat, diszlexiás tanulóknak
0321 – szakgimnázium, informatika ágazat
0322 – szakgimnázium, informatika ágazat, diszlexiás tanulók részére
0331 – szakközépiskola, villanyszerelő
0332 – szakközépiskola, villanyszerelő, diszlexiás tanulóknak
0341 – szakközépiskola, elektronikai műszerész
0342 – szakközépiskola, elektronikai műszerész, diszlexiás tanulók részére
0351 – szakközépiskola, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
0352 – szakközépiskola, központi fűtés- és gázhálózat r.sz., diszlexiásoknak
0361 – szakközépiskola, számítógép-szerelő, karbantartó
0362 – szakközépiskola, számítógép-szerelő, karbantartó, diszlexiás tanulóknak

INFORMÁCIÓ DISZLEXIÁS, DISZGRÁFIÁS, DISZKALKULIÁS  tanulóknak

A diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás (sni) tanulók valamennyi, az intézményben meghirdetett képzésre jelentkezhetnek. A felvétel feltétele a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság érvényes szakvéleménye, amely alátámasztja a diszlexia, diszgráfia, vagy diszkalkulia meglétét. A szakvéleményt a jelentkezési laphoz csatolni kell!

A jelentkező tanulók szóbeli meghallgatáson vesznek részt. A beszélgetés időpontja 2019. március 01-04. (A meghallgatásról külön értesítést küldünk, a jelzett időpontra kell iskolánkba érkezni.)

A teljes integrációban folyó képzések során a szóbeliségre építő módszerekkel támogatjuk a tananyag elsajátítását. Fejlesztőpedagógusok, pszichológus segítik munkánkat.

SZAKGIMNÁZIUM, VAGY SZAKKÖZÉPISKOLA?

Azt mondhatjuk, hogy „egy jó szakma felér egy diplomával.”

Iskolánkban is választható akár a szakgimnáziumi, akár a szakközépiskolai képzés.

A szakgimnáziumban 4 +1 év képzési idő alatt előbb érettségi, azt követően emeltszintű, technikus szakképesítés szerezhető népszerű szakmákban. Ezt felsőfokú tanulmányok vagy munkába állás követheti.

A szakközépiskolában a 3 éves szakmai képzést középfokú végzettséget jelentő vizsga követi. Ezután továbbtanulási lehetőség van és az érettségi további két év alatt megszerezhető, de akár azonnal munkába is lehet állni.

Lehetőség van akár a szakgimnáziumi, akár a szakközépiskolai képzésben érettségit és szakmai képzettséget is szerezni.

A cél elérése érdekében számos ipari vállalattal alakítottunk ki képzési kapcsolatot

FELVÉTELI RANGSOR A KORÁBBI ÉVEKBEN

Amire mindenki kíváncsi, az előző két év felvételi rangsorának fő számai szakmai területenként itt található.

NÉZD MEG ÚJ PREZINKET

SZAKGIMNÁZIUM – 8. osztály után kezdődő – 4 (+1) év

A tanulók felkészülnek a biztonságos munkavégzésre, az elhelyezkedésre, az idegen nyelvű álláskeresésre. A szakgimnáziumi érettségikor kötelező az ágazatnak megfelelő tantárgy választása. Az így megszerzett szakmai érettségi mellett OKJ vizsga is tehető, amely munkakör betöltésére jogosít.

Az érettségit követően az elvégzett szakmacsoportban 1 év alatt technikusi végzettség szerezhető. A felvétel feltétele egészségügyi alkalmasság is.

A képzésben diszfunkciós tanulók jelentkezésére külön kódon számítunk.

Szakma ágazata – képzési idő -> ráépülő technikus szak

Villamosipar és elektronika ágazat – 4 év> PLC programozó +1 év elektronikai technikus vagy erősáramú elektrotechnikus
Villamosipar és elektronika ágazat diszlexiás tanulók részére

Duális képzés a Denso székesfehérvári gyáregységével együttműködve.

A tanulók az általános képzés mellett magas szintű speciális, elméleti és gyakor­lati elektronikai, informatikai, villamosipari, áramkör építési és üzemeltetési, irányítástechnikai ismereteket szereznek. Elsajátítják a mérőműszerek kezelését. Hibakeresési példákon keresztül gyakorlati jártasságot szereznek.

A tanulók elsajátítják az ECDL bizonyítvány megszerzéséhez szükséges tudásanyagot.

Kereskedelem ágazat – 4 év –> Eladó-> +1 év kereskedő
Kereskedelem ágazat diszlexiás tanulók részére

A tanulók az általános képzés mellett speciális elméleti és gyakorlati gazdasági, marketing, áruforgalmi, kereskedelmi, adóügyi, vállalkozási ismereteket szereznek. Megismerik a gazdasági élet alapfogalmait, összefüggéseit, és képessé válnak ezek felhasználására munkájukban, ügyek intézésében.

A tanulók elsajátítják az EBCL (Egységes Európai Gazdasági Oklevél), valamint az ECDL bizonyítvány megszerzéséhez szükséges tudásanyagot

Informatika ágazat – 4 év –> irodai informatikus +1 év CAD-CAM informatikus, vagy informatikai rendszerüzemeltető, vagy gazdasági informatikus
Informatika ágazat diszlexiás tanulók részére

A tanulók az általános képzés mellett magas szintű informatikai ismereteket, információtechnológiai, programozási és adatbázis kezelési, valamint hálózatüzemeltetési ismereteket, továbbá az IT munkakörök betöltéséhez szükséges alapokat sajátítanak el.

A képzés mellett a nemzetközileg elismert CISCO cég hálózati ismeretek tananyaga elsajátítható és – költségtérítés mellett – nemzetközi vizsga tehető.

SZAKKÖZÉPISKOLA – 8. osztály után kezdődő – 3 (+2) év 

A szakképzésben résztvevő tanulók a képzési idő kb. 1/3 részében közismereti, 2/3 részében szakmai elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek. A szakma megszerzését követően lehetőség van +2 év alatt érettségit szerezni, vagy azonnal elhelyezkedni a munka világában.

A gyakorlati képzés az első tanévben az iskola tanműhelyében zajlik. A második és harmadik tanévben a tanulók gazdasági társaságoknál és vállalkozóknál folytatják gyakorlati képzésüket, míg a közismereti és a szakmai elméleti képzést továbbra is az iskolában kapják meg.

A tanulók – tanulmányi eredményüktől függően – a gyakorlati képzőhelyen a minimálbér 20 %-ának megfelelő, egyes hiány szakmákban – az MFKB javaslata alapján – az iskolában havi 10-35 ezer forint közötti ösztöndíjban részesülhetnek.

A felvétel feltétele: befejezett 8. osztály, valamint egészségügyi alkalmasság.
A képzésben diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás tanulók jelentkezését is várjuk.

Szakma (OKJ szám) – képzési idő

Villanyszerelő (OKJ 34 522 04) – 3 év
Villanyszerelő diszlexiás tanulóknak

Duális képzés az EON támogatásával.

A villanyszerelő feladata épületek erősáramú és gyengeáramú áramköreinek kivitelezése, a kisfeszültségű villamos berendezések, készülékek, a hozzá tartozó vezérlések és szabályozások telepítése, üzembe helyezése, javítása, mérési, ellenőrzési, beállítási munkák elvégzése.

Elektronikai műszerész (OKJ 34 522 03) – 3 év 
Elektronikai műszerész
diszlexiás tanulóknak

Duális képzés a Denso székesfehérvári gyáregységével együttműködve.

Feladata az elektromos, elektronikus, távközlési és ügyvitel-technikai berendezések és műszerek bemérése, javítása és karbantartása. Képes a hibákat megkeresni és megszüntetni. Összeszereli és beállítja az elektronikai berendezéseket. Vezeték- és vezérlőrendszereket telepít.

Központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (OKJ 34 582 09) – 3 év
Központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő diszlexiás tanulóknak

Duális képzés az EON támogatásával.

Feladata épületek gáz, víz, szennyvíz, szellőzés hálózatának kiépítése, tisztítása, karbantartása, javítása, a szerelvények beépítése. Ehhez a tanulók elsajátítják a hagyományos mellett az új, korszerű réz és műanyag csöves szereléstechnológiák különböző eljárásait.

Számítógép-szerelő, karbantartó (OKJ 34 523 02) – 3 év
Számítógép-szerelő, karbantartó
diszlexiás tanulóknak

Duális képzés a szakmai partnereinkkel együttműködve.

Segítséget nyújt a felhasználók részére a szoftverrel, hardverrel, számítógépes perifériákkal és internettel kapcsolatos problémák diagnosztizálásában és hibák elhárításában. Támogatást nyújt a rendszerek üzembe helyezésében, telepítésében összeszerelésében és karbantartásában.