8. osztályosoknak -regi

Beiratkozás a 2020/21-es tanévre

A felvételi értesítéssel együtt kiküldött tájékoztatónk itt is megtalálja.
A beiratkozásról útmutatónk elérhető itt.

Közzétéve, illetve frissítve: 2020.06.05.

RENDKÍVÜLI felvételi helyek a 8. osztályosoknak itt

Várjuk jelentkezését!

Az egyeztetett felvételi jegyzéket a felvett tanulókkal itt találja meg

A beiratkozáshoz szükséges tájékoztató levelet a héten postázzuk.
Köszönjük jelentkezését!

Ideiglenes felvételi jegyzék a 8. osztályosoknak itt

Nyílt napok az Övegesben

 • 2019. 11. 15. 14:30 – Tájékoztató és a szakmák bemutatása
 • 2019. 11. 26. 09:00 – Tájékoztató és óralátogatás

További tervezett, a felsős évfolyamok választását segítő programjaink

 • Európai Szakképzési Hét – 2019. október 14-től
 • Szakmák éjszakája – 2020. április 3. (péntek)

Tájékoztató a középfokú felvételi eljárásról

A felvételi eljáráshoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató elérhető dokumentumaink között.

Jelentkezés a képzésre az általános iskolában a jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. Felvételi vizsga nincs.

A jelentkezési lapon az éneket, rajzot és testnevelést kivéve minden tantárgyból szerepeltetni kell a 6., 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyeit. A felvételi rangsort ezekből az érdemjegyekből számított arányszám százalékos értéke adja, így maximum 100 pont érhető el.

Angol és német nyelv tanulására van lehetőség. A NAT szerint a korábban tanult idegen nyelv tanu­lását kell folytatni. Másik nyelvre váltani szintfel­mérőn megismert tudás alapján van lehetőség.

Választható képzések és kódszámaik a 9. osztályba jelentkezőknek
0301 – elektronikai technikus, technikumi ágazati képzés
0302 – elektronikai technikus, technikumi ágazati képzés, diszlexiás tanulók részére
0311 – erősáramú elektrotechnikus, technikumi ágazati képzés
0312 – erősáramú elektrotechnikus, technikumi ágazati képzés, diszlexiás tanulóknak
0321 – ipari informatikai technikus, technikumi ágazati képzés
0322 – ipari informatikai technikus, technikumi ágazati képzés, diszlexiás tanulók részére
0331 – kereskedő és webáruházi technikus, technikumi ágazati képzés
0332 – kereskedő és webáruházi technikus, technikumi ágazati képzés, diszlexiás tanulóknak
0341 – informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus, technikumi ágazati képzés
0342 – informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus, technikumi ágazati képzés, diszlexiás tanulók részére
0351 – központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, szakképző iskolai képzés
0352 – központi fűtés- és gázhálózat r.sz., szakképző iskolai képzés, diszlexiásoknak
0361 – elektronikai műszerész, elektronikai műszerész, szakképző iskolai képzés
0362 – elektronikai műszerész, szakképző iskolai képzés, diszlexiás tanulóknak
0371 – villanyszerelő, szakképző iskolai képzés,
0372 – villanyszerelő, szakképző iskolai képzés, diszlexiás tanulóknak

INFORMÁCIÓ DISZLEXIÁS, DISZGRÁFIÁS, DISZKALKULIÁS  tanulóknak

A diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás (sni) tanulók valamennyi, az intézményben meghirdetett képzésre jelentkezhetnek. A felvétel feltétele a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság érvényes szakvéleménye, amely alátámasztja a diszlexia, diszgráfia, vagy diszkalkulia meglétét. A szakvéleményt a jelentkezési laphoz csatolni kell!

A jelentkező tanulók szóbeli meghallgatáson vesznek részt. A beszélgetés időpontja 2020. március 04-06. (A meghallgatásról külön értesítést küldünk, a jelzett időpontra kell iskolánkba érkezni.)

A teljes integrációban folyó képzések során a szóbeliségre építő módszerekkel támogatjuk a tananyag elsajátítását. Fejlesztőpedagógusok, pszichológus segítik munkánkat.

TECHNIKUM, VAGY SZAKKÉPZŐ ISKOLA?

Azt mondhatjuk, hogy „egy jó szakma felér egy diplomával.”

Iskolánkban is választható akár a technikumi ágazati, akár a szakképző iskolai képzés.

A technikumban 5 év képzési idő alatt érettségi és emelt szintű, technikus szakképesítés szerezhető népszerű szakmákban. Ezt felsőfokú tanulmányok vagy munkába állás követheti.

A szakképző iskolában a 3 éves szakmai képzést középfokú végzettséget jelentő vizsga követi. Ezután továbbtanulási lehetőség van és az érettségi további két év alatt megszerezhető, de akár azonnal munkába is lehet állni.

Lehetőség van a technikumban, vagy akár a szakképző iskolai képzésben érettségit és szakmai képzettséget is szerezni.

A cél elérése érdekében számos ipari vállalattal alakítottunk ki képzési kapcsolatot.

FELVÉTELI RANGSOR A KORÁBBI ÉVEKBEN

Amire mindenki kíváncsi, az előző két év felvételi rangsorának fő számai szakmai területenként itt található.

Elektronika és elektrotechnika ágazat

A technikai és technológiai fejlődés következtében egyre nagyobb számban van szükség jól képzett műszaki szakemberekre. A fejlődés mellett a különféle szakterületek specializálódása és új szakterületek kialakulása is megfigyelhető.
A műszaki területen az érintett szakmaterületek esetén közös műszaki alapozás került meghatározásra, amelynek során a tanulók azokat az ismereteket sajátíthatják el, amelyek valamennyi műszaki szakmában azonosak. Az alapozó szakasz végén lehetőség nyílik a különböző szakirányok közötti választásra, ezzel biztosítva átjárhatóságot az egyes szakmaterületek között.
A gyakorlatorientált képzést elvégző fiatalok – szakképzetségtől függően – alkalmassá válnak vezérlési és szabályozási, valamint elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos feladatok ellátásra, üzemeltetési és karbantartási feladatok elvégzésére. Olyan átfogó műszaki ismerteket szerezhetnek, amelyek alkalmassá teszi őket az Ipar 4.0 vállalati környezetben történő munkavégzésre.
Az ágazat szakmái jó választást biztosítanak mindazoknak, akik érdeklődnek az elektronika és az elektrotechnika iránt, és olyan szakmára vágynak, amely kimagasló technológiai környezetben ígéretes karrierutakat kínál, valamint nyitottak felsőfokú tanulmányok folytatására is.
Választható képzések és szakmairányok 5 éves technikumi képzésben:

 • Elektronikai technikus
 • Erősáramú elektrotechnikus
 • Ipari informatikai technikus

Választható képzések és szakirányok 3 éves szakképzőiskolai képzésben:

 • Elektronikai műszerész
 • Villanyszerelő

5 éves képzések az Elektronika és elektrotechnika ágazatban

Elektronikai technikus

Elektronika és elektrotechnika ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Az elektronikai technikus a gyártó és a kiszolgáló ágazatok elektronikai és elektrotechnikai szakembere. Alapvető feladatai közé tartozik az elektromos, valamint elektronikus berendezések, műszerek tervezése, gyártása, összeszerelése, mérése, javítása ás karbantartása. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai, illetőleg a korszerű ESD (elektrosztatikus kisülések ellenni) védelemi előírásokat.
KOMPETENCIA ELVÁRÁS:
Logikai képesség, jó szemmérték, tér-és színlátás, kézügyesség, problémamegoldó képesség, csapatmunka.
A SZAKKÉPZETSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • ellenőrzi a villamos alkatrészek paraméterei, elvégzi a mechanikai és finom mechanikai szereléseket;
 • alkalmazza a diagnosztikai és konfigurációs teszt- és segédprogramokat, értelmezi a számítógépes mérési eredményeket,;
 • számítógéppel irányított mérő, ellenőrző és gyártó eszközöket használ és programoz;
 • elektrotechnikai, elektronikai számításokat végez;
 • komplex elektronikai áramközökben módszeres hibakereséssel behatárolja, cseréli a hibás áramköri egységeket, elemeket.

Ajánlott mindazon fiatalok számára, akiket egyaránt vonz a számítástechnika és a gépek, berendezések működése, irányítása, így például a hang- és fénytechnika. A képzést elvégzők keresett szakemberek a munkaerő-piacon, de találó választás szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására nyitott fiatalok számára is.

Erősáramú elektrotechnikus

Elektronika és elektrotechnika ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Az erősáramú elektrotechnikus az üzemi energetikai hálózatok létesítését, üzemeltetését, a villamosenergia-gazdálkodás nyomon követését végző szakember. Feladatkörébe tartozik az alkalmazott irányítástechnikai, valamint hajtástechnikai installáció kezelése, összeállítása és üzemeltetése is. nem csak a hagyományos, de az okosotthonok telepítésében és programozásában is jártas, tisztában van a felhasználói programokkal, illetve azok alkalmazásával is ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. A villanyszerelők tudásanyagát is ismerve együttműködik e szakterület munkatársaival.
KOMPETENCIAELVÁRÁS:
Logikai képesség, jó szemmérték, szín- és térlátás, kézügyesség, önállóság problémamegoldó képesség, csapatmunka.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ:

 • egyszerű villamos kapcsolási rajzot készít, villamos kapcsolásokat értelmez, mérőműszereket választ ki és köt be, elvégzi a szükséges méréseket;
 • képes intelligens épületek erős- és gyengeáramú szerelését, érzékelők, jeladók szerelését, üzembe helyezését, alapszintű programozását elvégezni;
 • világítástechnikai hálózatokat létesít;
 • motorvezérléseket, villamos gépeket és berendezéseket, transzformátorokat telepít, helyez üzembe és üzemeltet.

Ajánlott azon fiatalok számára, akik szeretik a számítástechnikát és az elektronikát, érdeklik a villamos gépek, épületek, berendezések működése és irányítása. A napjainkban dinamikusan terjedő okos megoldások tekintetében is komoly szakmai jövőt, változatos feladatokat ígérő szakma. Szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására nyitott fiatalok számára is ajánlott.

Ipari informatikai technikus

Elektronika és elektrotechnikai ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Az ipari informatikai technikus a gyártó és kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű informatikai szakember. Alapvető feladata ipari környezetben a korszerű számítástechnikai termék-, folyamat- és háttértámogatás biztosítása hardver- és szoftveroldalon egyaránt. Ide tartozik a vezetékes és vezeték nélküli összeköttetések kialakításának megtervezése, koordinálása és fenntartása, alapvető távközlési és hálózati rendszerek üzemeltetése. Feladatkörét bővíti az iparban felmerülő digitális adat- és jelfeldolgozási igények felmérése, műszaki dokumentálása, azok felhasználói szintig történő megvalósítása. Olyan átfogó műszaki ismeretekkel bír, amelyek alkalmassá teszik az Ipar 4.0 környezetben történő munkavégzésre. Vállalati környezetben rendszergazdai feladatköröket lát el.
KOMPETENCIAELVÁRÁS:
Logikai képesség, jó szemmérték, tér-és színlátás, kézügyesség, önállóság, problémamegoldó képesség.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ:

 • számítógépes adatgyűjtő és jelfeldolgozó rendszert konfigurál, a felhasználói internetes berendezések között összeköttetéseket létesít;
 • adott infrastruktúrában IP alapú telekommunikációs és datátviteli kapcsolatot létesít, különböző internetprotokollokat alkalmaz;
 • ellátja a diagnosztikai, konfigurációs, teszt- és segédprogramok fejlesztését és rendszergazda-szintű üzemeltetését, valamint a számítógéppel rányitott mérő-, ellenőrző- és gyártóeszközök használatát és programozását;
 • társszakmákkal (gépész, villamos) együttműködve automatizált rendszerekben szoftveres beállításokat végez, szabályozástechnikai jellemzőket módosít;
 • képes robottechnikai rendszerekben részfeladatok végrehajtására alkalmazandó algoritmusok fejlesztésére.

Ajánlott mindazon fiatalok számára, aki érdeklődnek az ipari informatika és az elektronika iránt, és olyan szakmára vágynak, amely ígéretes karrierutakat kínál kimagasló technológiai környezetben. Remek választás szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására nyitott fiatalok számára.

3 éves képzések az Elektronika és elektrotechnika ágazatban

Elektronikai műszerész

Elektronika és elektrotechnika ágazat 3 éves képzés, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
Az elektronikai műszerész a gyártó és a kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű elektronikai szakembere. Alapvető feladata az elektronikai berendezések összeszerelése és beállítása, valamint az elektromos és elektronikus eszközök, műszerek bemérése, javítása és karbantartása. Eltérő mérési eredmények esetén feladatai közé tartozik a hibák megkeresése és megszüntetése (hideg-forrasztások, fóliaszakadások és zárlatok, hibás alkatrészek). Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai, illetőleg a korszerű ESD (elektrosztatikus kisütés elleni) védelmi előírásokat.
KOMPETENCIAELVÁRÁSOK:
Logikai képesség, jó szemmérték, tér –és színlátás, kézügyesség, önállóság, problémamegoldó képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ:

 • ellenőrzi a villamos alkatrészek paramétereit;
 • diagnosztikai, konfigurációs, teszt- és segédprogramok felhasználói szintű ismeretek birtokában értelmezi a számítógépes mérési eredményeket;
 • számítógéppel irányított mérő,- ellenőrző- és gyártóeszközöket használ;
 • az elkészült áramkört készre, illetve berendezésbe szereli, és egyszerűbb mechanikai szereléseket is végez;
 • dokumentációk alapján mérőrendszert állít össze, ellenőrzi és beállít, minőségirányítási és gyártásközi információkat szolgáltat.

Ajánlott mindazon lányok és fiúk számára, akikhez közel áll a számítástechnika és az elektronika, de testhezálló szakma lehet azok számára is, akiket vonz a multimédia rohamos fejlődő és jó elhelyezkedési lehetőségeket kínáló terület is.

Villanyszerelő

Elektronika és elektrotechnika ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Lehetséges szakmairányok: Épületvillamosság szakmairány, Villamoshálózat szakmairány, Villamos készülék és berendezés szakmairány.
A villanyszerelő épületek, technológiák és hálózatok hagyományos és intelligens villamos és napelemes rendszerének kialakítását végző szakember. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló és elosztó berendezést telepít, ipari energia elosztó vezetéket, kábelt, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, javít. Feladatkörébe tartozik a villamos ellenőrző mérések, vizsgálatok és beállítások elvégzése is.
KOMPETENCIAELVÁRÁSOK:
Logikai képesség, jó szemmérték, tér –és színlátás, önállóság, kézügyesség, problémamegoldó képesség, csapatmunka.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ:

 • fogyasztásmérő helyet alakít ki, lakás és épület elosztó berendezést szerel, erős- és gyengeáramú alapszerelést létesít;
 • hagyományos és intelligens épület villamos berendezését szereli, javítja, karbantartja, kezelését betanítja;
 • egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel, terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez;
 • kisgépek, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél.

Ajánlott mindazon fiatalok számára, akiket nem csak vonz a villamosság, de készek a felelős munkavégzésre egy olyan szakmában, amely napjainkra rendkívül felértékelődött, jó perspektívát és változatos feladatokat kínál.

Informatika és távközlés ágazat

5 éves képzés az Informatika és távközlés ágazatban

A szakterület az informatikai és infokommunikációs szakmákat foglalja magában. Rendkívül dinamikusan fejlődő területe az iparnak. Az ágazat az informatikai rendszer- és alkalmazás üzemeltetéstől, a hálózatépítésen át, a szoftverfejlesztés és – tesztelésen túl, a távközlésig széles sprektumban kínál lehetőségeket a fiatalok számára, akik egyébként is nagyon nyitottak e terület felé.
Az informatika önálló tudományág, amely a különböző eszközökkel – de különösen a számítógéppel – megvalósított információkezeléssel, azaz az információ megszerzésével, (gyűjtésével), feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik.
Duális képzés keretében a szakmai gyakorlaton jól felszerelt műhelyekben, modern vállalati helyszíneken, munkavégzés közben korszerű eszközpark segítségével sajátíthatják el a magas szintű ismereteket.
Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazoknak, akik érdekel az internet, a számítógép működése és rejtelmei vagy a programozás és a telekommunikáció. Az itt végzett szakemberek gyorsan képesek elhelyezkedni, mivel keresett szakemberek a munkaerőpiacon. Továbbtanulásunkhoz jelen képzések biztos alapot adnak.

Választható képzések 5 éves technikumi képzésekben:

 • • Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

Informatika és távközlési ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Az informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltetető technikus adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja.
KOMPETENCIAELVÁRÁS:
Rendszerszintű gondolkodás, alapszintű informatikai és hálózati ismeretek, ügyfélközpontú hozzáállás, problémamegoldó készség és együttműködési készség.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ:

 • képes számítógépet kezelni, üzemeltetni, irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;
 • elvégzi számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáit;
 • ellátja munkaállomások operációs rendszerének telepítését és karbantartását;
 • képes a hálózati eszközök, a hálózati operációs rendszerek és az alapvető internetes szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;
 • ellátja a kisebb helyi hálózatok kiépítésével a karbantartásával kapcsolatos feladatokat;
 • képes kisebb otthoni, irodai és közép méretű hálózatok tervezési, illetve felügyeletei feladatait elvégezni;
 • elvégzi az informatikai biztonság eszközök, tűzfalak és vírusvédelemi szoftverek telepítését és konfigurálását;
 • felhőszolgáltatásokat kezel.

Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai eszközök működtetése, karbantartása érdekel, aki tud és szeret más csapatokkal együttműködni, és támogatóként kész részt venni egy informatikai rendszer üzemeltetetésében.

5 éves képzés a Kereskedelem ágazatban

A kereskedelem az áruk rendszeres adásvétele, egy olyan tevékenység, amelynek eredményeként a termékek az elállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz azaz a fogyasztóhoz.

A szakmacsoporton belül kiemelt hangsúlyt kap a gyakorlatorientált duális képzés, amelynek során a tanulók megismerik a pálya szépségét, nehézségeit, hasznosságát, fejlődésének irányát, a munkaterületen dolgozók tevékenységét, annak távlatait. Megismerkednek új technológiákkal, digitális eszközökkel, amelyek a munkafolyamatok segítik.

Előtérben kerül a szakma idegen nyelv elsajátítása. ismereteket szereznek az áruforgalom lebonyolításáról, az online értékesítés területéről, a klasszikus eladói tevékenységről, valamint a termelési és gazdálkodási folyamatokról.

A képzés segíti a tanulókat leendő szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, a saját egyedi életpályájuk reális megtervezésében. Kialakul bennük a szakma iránit szeretet, a munkakörökhöz szükséges magatartás és felelősségérzet.

Választható képzések és szakmairányok 5 éves technikumi képzésben:

 • Kereskedő és webáruház technikus

Kereskedő és webáruház technikus

Kereskedelem ágazat 5 éves képzés, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A kereskedő és webáruházi technikus szakember feladata az áruforgalom tervezése, irányítása, lebonyolítása, kontrollálása, az áruk adás-vétele, amely magában foglalja a B2B (vállalatok egymás közötti értékesítése) és a B2C (vállalat és vásárlók közötti értékesítése) kereskedelmi és webáruházi értesítést egyaránt.

KOMPETENCIAELVÁRÁS:

Átlagon felüli informatikai tudás, logisztikai és szervező képesség, tervezési és elemző képesség, számolási készség, fizikai aktivitás, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ:

 • a szakképzett technikus képes irányítani, szervezni és ellenőrizni a kereskedelmi egység szabályszerű működését,
 • képes az áruforgalmi tevékenységet és a gazdálkodás eredményességét tervezni, elemezni, értékelni;
 • a vállalkozás nyeresége gazdálkodása érdekében alkalmazni tudja a gazdasági, jogi és marketing ismereteket;
 • képes az elektronikus kereskedelem különböző formáit elindítani és működtetni;
 • képes alkalmazni a fizikai valóságban működő és az online világban működő kereskedelem adta lehetőség;
 • ismeri az elektronikus beszállítói rendszerek folyamatszervezését, logisztika informatikai megoldását;
 • foglalkozik a személyes adatok védelmével, a direkt marketing lehetőségeivel, az áruforgalmi adminisztrációval és az aktuális trendekkel.

Azoknak ajánljuk, akik kereskedelmi vénával rendelkeznek, nyitottak a kereskedelem új formáira, az online világ szerelmesei, fontos számukra az egyéni teljesítmény mérése.

3 éves képzés az Épületgépészet ágazatban

Az épületgépészet ágazat biztosítja az épület használói számára a komfortérzet, ivóvizet, a keletkező szennyvíz elvezetését ,a megfelelő hőmérsékletet ,a megfelelő minőségű és paraméretű levegőt. Az épületgépészet jelentős részében az épületekben belül csőhálózatokkal, azok szerelvényeivel és a hozzájuk kapcsolódó berendezésékkel foglalkozik. Az ágazat gyorsan reagál a környezetvédelmi és modernizáció kihívására, az új technológiák alkalmazására.
Duális képzés keretében a szakmai gyakorlaton jó felszerelt műhelyekben, vállalti helyszíneken és külső építési helyszíneken, munkavégzés közben körszerű eszközpark segítségével sajátíthatják el a magas szintű ismereteket. Az ágazat szakmái kiváló választás mindazoknak, akik érdeklődnek a gépészet iránt, és olyan szakmára vágynak, ahol alkotni és folyamatosan fejlődni szeretnének.
Választható képzések 3 éves szakképzőiskolai képzésben:

 • Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő

Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő
Épületgépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerezésével zárul.
A központifűtés- és gáhálózatrendszer-szerelő kiépíti és karbantartja a központifűtés rendszerét, a gázálló rendszert, annak vezetékeit és a felhasználói készülékeket.

KOMPETENCIAELVÁRÁS:
Önállóság, felelősségtudat, kommunikációs készség, csapatban való együttműködés, precizitás, problémamegoldó képesség, jó kapcsolatteremtő képesség, digitális eszközök használtára való képesség.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ:

 • központifűtés- és gázhálózatokat épít ki és tart karban;
 • értelmezi a rendszerek kialakítására, munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt;
 • elkészíti a tevékenységhez kapcsolódó szerelési vázlatokat, költségbecsléseket;
 • biztosítja a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket;
 • végrehajtja az időszakos ellenőrzési, karbantartási, javítási, felújítani feladatokat;
 • elvégzi a dokumentációs és adminisztratív feladatokat.

Ajánlott minden fiatal számára, aki erős műszaki vénával rendelkezik és érdeklődik az energetika, különösen a fűtési rendszerek és a földgáz felhasználása iránt. Remek elhelyezkedési lehetőséget nyújt a gázelosztó társaságoknak, kivitelező végeknek és vállalatok karbantartási egységeinél.