8. osztályosoknak

Az Öveges Iskola ideiglenes felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozása
A felvételi jegyzéket tagozatkódonként itt találja 2017. 04. 05.

A tanulói jelentkezések módosítására 2017. 03.16-17-én volt lehetőség. További változtatásra nincs lehetőség. Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Nilt napok az Övegesben

  • 2016. 11. 18. 14:30 – Tájékoztató és az iskola bemutatása
  • 2016. 11. 29. 09:00 – Tájékoztató és óralátogatás

További tervezett, a felsős évfolyamok választását segítő programjaink

  • Európai Szakképzési Hét – 2016. december 5-11.
  • Szakmák éjszakája – 2017. tavasz

Jelentkezés a képzésre az általános iskolában a jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. Felvételi vizsga nincs.

A jelentkezési lapon az éneket, rajzot és testnevelést kivéve minden tantárgyból szerepeltetni kell a 6., 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyeit. A felvételi rangsort ezekből az érdemjegyekből számí­tott pontszámnak a tanuló által elérhető maximum­hoz viszonyított százaléka adja.

Angol és német nyelv tanulására van lehetőség. A NAT szerint a korábban tanult idegen nyelv tanu­lását kell folytatni. Másik nyelvre váltani szintfel­mérőn megismert tudás alapján van lehetőség.

TAGOZAT KÓDOK  a  9. osztályba jelentkezőknek

0401 – szakgimnázium, informatika ágazat
0402 – szakgimnázium, informatika ágazat, diszlexiás tanulók részére
0411 – szakgimnázium, villamos ipar és elektronika ágazat
0412 – szakgimnázium, villamos ipar és elektronika ágazat, diszlexiásoknak
0421 – szakgimnázium, kereskedelem ágazat
0422 – szakgimnázium, kereskedelem ágazat, diszlexiás tanulók részére
0431 – szakgimnázium, épületgépészet ágazat
0432 – szakgimnázium, épületgépészet ágazat, diszlexiás tanulóknak
0441 – szakközépiskola, villanyszerelő
0442 – szakközépiskola, villanyszerelő, diszlexiás tanulóknak
0451 – szakközépiskola, központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
0452 – szakközépiskola, központi fűtés- és gázhálózat r.sz. diszlexiás tanulóknak
0461 – szakközépiskola, számítógép-szerelő, karbantartó
0462 – szakközépiskola, számítógép-szerelő, karbantartó, diszlexiás tanulóknak
0471 – szakközépiskola, elektronikai műszerész
0472 – szakközépiskola, elektronikai műszerész, diszlexiás tanulóknak

INFORMÁCIÓ DISZLEXIÁS, DISZGRÁFIÁS, DISZKALKULIÁS  tanulóknak

A diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás (sni) tanulók valamennyi, az intézményben meghirdetett képzésre jelentkezhetnek. A felvétel feltétele a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság érvényes szakvéleménye, amely alátámasztja a diszlexia, diszgráfia, vagy diszkalkulia meglétét. A szakvéleményt a jelentkezési laphoz csatolni kell!

A jelentkező tanulók szóbeli meghallgatáson vesznek részt. A beszélgetés időpontja 2017. február 27-28. (A meghallgatásról külön értesítést küldünk, a jelzett időpontra kell iskolánkba érkezni.)

A teljes integrációban folyó képzések során a szóbeliségre építő módszerekkel támogatjuk a tananyag elsajátítását. Fejlesztőpedagógusok, pszichológus segítik munkánkat.

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS 2016 szeptemberétől

2016 szeptemberétől iskolánkban is bevezetésre került a szakgimnáziumi rendszer. A szakközépiskola helyébe a szakgimnázium, a szakiskola helyébe a szakközépiskola lépett. Lehetővé vált, hogy mind a szakgimnáziumi, mind pedig a szakközépiskolai képzés érettségit és szakmai képzettséget is nyújtson.

Azt mondhatjuk, hogy „egy jó szakma felér egy diplomával.”

A szakgimnáziumban 4 +1 év alatt az érettségit követően emeltszintű, technikus szakképesítés szerezhető. A szakközépiskola a 3 éves szakmai képzést és vizsgát követően automatikus továbbtanulási lehetőséget nyújt az érettségi megszerzéséhez további 2 év alatt.

A cél elérése érdekében számos ipari vállalattal alakítottunk ki kapcsolatot.

SZAKGIMNÁZIUM – 8. osztály után kezdődő – 4 év (régebben szakközépiskola)

A tanulók felkészülnek a biztonságos munkavégzésre, az elhelyezkedésre, az idegen nyelvű álláskeresésre. A szakgimnáziumi érettségikor kötelező az ágazatnak megfelelő tantárgy választása. Az így megszerzett érettségi szakmai képesítést is jelent, amely munkakör betöltésére jogosít.

Az érettségit követően az elvégzett szakmacsoportban 1 év alatt technikusi végzettség szerezhető. A felvétel feltétele egészségügyi alkalmasság is.

A képzésben diszfunkciós tanulók jelentkezésére külön kódon számítunk.

Tagozatkód – szakma ágazata – képzési idő -> ráépülő technikus szak

431 – Épületgépészet ágazat – 4 év –> Épületgépész technikus +1 év
432 – Épületgépészet ágazat diszlexiás tanulók részére

A tanulók az általános képzés mellett speciális, elméleti és gyakorlati épületgépészeti rendszer- és csővezeték-szerelési, épületelektromossági, valamint irányítástechnikai és intelligens épület vezérlési, illetve fenntartási ismereteket szereznek.

A tanulók elsajátítják az ECDL (Európai Számítógép-használói) bizonyítvány megszerzéséhez szükséges tudásanyagot.

421 – Kereskedelem ágazat – 4 év -> Kereskedő +1 év
422 – Kereskedelem ágazat diszlexiás tanulók részére

A tanulók az általános képzés mellett speciális elméleti és gyakorlati gazdasági, marketing, áruforgalmi, kereskedelmi, adóügyi, vállalkozási ismereteket szerez­nek. Megismerik a gazdasági élet alapfogalmait, összefüggéseit, és képessé válnak ezek felhasználására munkájukban, ügyek intézésében.

A tanulók elsajátítják az EBCL (Egységes Európai Gazdasági Oklevél), valamint az ECDL bizonyítvány megszerzéséhez szükséges tudásanyagot.

411 – Villamosipar és elektronika ágazat – 4 év> Elektronikai technikus +1 év vagy Erősáramú elektrotechnikus +1 év Denso osztály

412 – Villamosipar és elektronika ágazat diszlexiás tanulók részére

A tanulók az általános képzés mellett magas szintű speciális, elméleti és gyakor­lati elektronikai, informatikai, villamosipari, áramkör építési és üzemeltetési, irányítástechnikai ismereteket szereznek. Elsajátítják a mérőműszerek kezelését. Hibakeresési példákon keresztül gyakorlati jártasságot szereznek.

A tanulók elsajátítják az ECDL bizonyítvány megszerzéséhez szükséges tudásanyagot. Duális képzés a Denso székesfehérvári gyáregységével együttműködve.

401 – Informatika ágazat – 4 év –> CAD-CAM informatikus, vagy Informatikai rendszerüzemeltető, vagy Gazdasági informatikus +1 év

402 – Informatika ágazat diszlexiás tanulók részére

A tanulók az általános képzés mellett magas szintű informatikai ismereteket, információtechnológiai, programozási és adatbázis kezelési, valamint hálózatüzemeltetési ismereteket, továbbá az IT munkakörök betöltéséhez szükséges alapokat sajátítanak el.

A képzés mellett a nemzetközileg elismert CISCO cég hálózati ismeretek tananyaga elsajátítható és – költségtérítés mellett – nemzetközi vizsga tehető.

SZAKKÖZÉPISKOLA – 8. osztály után kezdődő – 3 év (régebben szakiskola)

A szakképzésben résztvevő tanulók a képzési idő kb. 1/3 részében közismereti, 2/3 részében szakmai elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek. A szakma megszerzését követően lehetőség van +2 év alatt érettségit szerezni, vagy azonnal elhelyezkedni a munka világában.

A gyakorlati képzés az első tanévben az iskola tanműhelyében zajlik. A második és harmadik tanévben a tanulók gazdasági társaságoknál és vállalkozóknál folytatják gyakorlati képzésüket, míg a közismereti és a szakmai elméleti képzést továbbra is az iskolában kapják meg.

A tanulók – tanulmányi eredményüktől függően – a gyakorlati képzőhelyen a minimálbér 20 %-ának megfelelő, egyes hiány szakmákban – az MFKB javaslata alapján – az iskolában havi 10-35 ezer forint közötti ösztöndíjban részesülhetnek.

A felvétel feltétele: befejezett 8. osztály, valamint egészségügyi alkalmasság.
A képzésben diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás tanulók jelentkezését is várjuk.

Tagozatkód – szakma (OKJ szám) – képzési idő

471 – elektronikai műszerész (OKJ 34 522 03) – 3 év        ÚJ KÉPZÉS 2016-tól
472    – elektronikai műszerész
diszlexiás tanulóknak       Denso osztály

Feladata az elektromos, elektronikus, távközlési és ügyvitel-technikai berendezések és műszerek bemérése, javítása és karbantartása. Képes a hibákat megkeresni és megszüntetni. Összeszereli és beállítja az elektronikai berendezéseket. Vezeték- és vezérlőrendszereket telepít. Duális képzés a Denso székesfehérvári gyáregységével együttműködve.

461 – számítógép-szerelő, karbantartó (OKJ 34 523 02) – 3 év ÚJ KÉPZÉS 2016-tól
462 – számítógép-szerelő, karbantartó
diszlexiás tanulóknak

Segítséget nyújt a felhasználók részére a szoftverrel, hardverrel, számítógépes perifériákkal és internettel kapcsolatos problémák diagnosztizálásában és hibák elhárításában. Támogatást nyújt a rendszerek üzembe helyezésében, telepítésében összeszerelésében és karbantartásában.

451 – központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (OKJ 34 582 09) – 3 év
452 – központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő diszlexiás tanulóknak

Feladata épületek gáz, víz, szennyvíz, szellőzés hálózatának kiépítése, tisztítása, karbantartása, javítása, a szerelvények beépítése. Ehhez a tanulók elsajátítják a hagyományos mellett az új, korszerű réz és műanyag csöves szereléstechnológiák különböző eljárásait. Duális képzés az EON támogatásával.

441 – villanyszerelő (OKJ 34 522 04) – 3 év
441 – villanyszerelő diszlexiás tanulóknak

A villanyszerelő feladata épületek erősáramú és gyengeáramú áramköreinek kivitelezése, a kisfeszültségű villamos berendezések, készülékek, a hozzá tartozó vezérlések és szabályozások telepítése, üzembe helyezése, javítása, mérési, ellenőrzési, beállítási munkák elvégzése. Duális képzés az EON támogatásával.