Diszlexiás tanulóknak

INFORMÁCIÓ DISZLEXIÁS, DISZGRÁFIÁS, DISZKALKULIÁS tanulóknak

A diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás (sni) tanulók valamennyi, az intézményben meghirdetett képzésre jelentkezhetnek. A felvétel feltétele a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság érvényes szakvéleménye, amely alátámasztja a diszlexia, diszgráfia, vagy diszkalkulia meglétét. A szakvéleményt a jelentkezési laphoz csatolni kell!

A jelentkező tanulók szóbeli meghallgatáson vesznek részt.
A beszélgetés tervezett időpontja 2021. március 02-10.
(A meghallgatásról külön értesítést küldünk, a jelzett időpontra kell iskolánkba érkezni.)

A teljes integrációban folyó képzések során a szóbeliségre építő módszerekkel támogatjuk a tananyag elsajátítását. Fejlesztőpedagógusok, pszichológus segítik munkánkat.