Diszlexiás tanulóknak

INFORMÁCIÓ DISZLEXIÁS, DISZGRÁFIÁS, DISZKALKULIÁS tanulóknak

A diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás (SNI) tanulók valamennyi, az intézményben meghirdetett képzésre jelentkezhetnek. (Az idegen nyelvű kereskedő szakma irány nyelvi felmentéssel nem választható.) A felvétel feltétele a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság érvényes szakvéleménye, amely alátámasztja a diszlexia, diszgráfia, vagy diszkalkulia meglétét. A szakvéleményt a jelentkezési laphoz csatolni kell!

A következő kódokkal rendelkező SNI-s diákokat fogadjuk: BNO F81.0, F81.1, F81.2, F81.3, F83.

A jelentkező tanulók szóbeli felvételin vesznek részt, amely célja a tanulók megismerése (kommunikáció, általános tájékozottság, szakmai motiváció). Ennek tervezett időpontja 2023. március 06-07.
(A felvételiről külön értesítést küldünk, a jelzett időpontra kell iskolánkba érkezni.)

A teljes integrációban folyó képzések során a szóbeliségre építő módszerekkel támogatjuk a tananyag elsajátítását. Pszichológus és fejlesztőpedagógusok segítik munkánkat.