Újabb szakmai nap az Övegesben

FormatFactoryDSCN3176

Március 7.-én iskolánkban a Diszlexiás munkaközösség – az őszi folytatásaként – újabb szakmai napot szervezett. A program két részből állt: a délelőtt során szakmai kerekasztal-beszélgetés folyt a diszes gyerekeket és a velük foglalkozókat (tanárokat, gyógypedagógusokat és pszichológusokat) érintő fő kérdésekről, nehézségekről. Az együttműködés elmélyítése mellett a diskurzus fő tanulságaként a résztvevők megfogalmazták, hogy az egész rendszer problémáinak kiküszöbölését csak egy szemléletváltáson keresztül lehet elkezdeni.

A nap második felében 11 órától Gyarmathy Éva pszichológus, a Diszlexia Központ és a Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács megalapítója, MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet tudományos főmunkatársa, az ELTE PPK, az Óbudai Egyetem és a Szegedi Egyetem oktatójának előadásán vehettünk részt. Itt szó esett az oktatás jelenlegi helyzetéről is, de a fő téma a neurológiai alapú teljesítményzavarok, valamint a figyelemzavar illetve az autizmus spektrumzavar volt. Elgondolása szerint a 20.századi követelmények és a gyerekek felfogása közötti szakadék csökkentésére paradigmaváltásra van szükség: “Változni nehéz, nem változtatni végzetes.” Gyarmathy szerint a “kulcs” a 21. századi gyerekhez három dolog: egyértelmű határok, tiszta szabályok megalkotása; a türelem, mert a kevesebb több; és az értelmes tevékenységben tartás.

Előadásmódját dinamikus személyisége határozta meg, mellyel a közönségnek is át tudta adni a téma iránti lelkesedését. Az elméleti bevezető után csoportos konzultációban is részt vehetett a konferenciára látogató. Az érintett témák: a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia típusai, az atipikus agy és tehetség, a digitális korszak eszközeinek alkalmazása az oktatásban, a differenciálás lehetőségei és a csoporton belüli egyéni fejlesztés lehetőségei voltak.

Közelebbről is megismerhettük a diszlexiás diákok gondolkodásmódját, miként képezik le a világot, és milyen neurológiai különbségeik vannak. Felhívta a figyelmet arra is, hányféle szinten sérülhet az írás-olvasás-számolás képessége és ezeket hogyan tudjuk fejleszteni, hogyan adhatjuk át a tananyagot a számukra leghatékonyabb módon. Sok egyszerű példával hívta fel a közönség figyelmét magától értetődő, mégis újszerű gondolatokra, együtt csodálkozhattunk rá lényeges összefüggésekre.
Gyarmathy a diszlexiás diákokkal való eredményesebb munka elérését a szemléletformálásban, a diákok és az osztályok egyéni megismerésében és a hozzájuk igazított tanításban látta. Bátorította a pedagógusokat, hogy éljenek egyéni szabadságukkal, kreativitásukkal a tanórákon.

Gyarmathy Éva hiteles személyisége és a témában való jártassága meggyőző volt arra nézve, hogy érdemes változtatni, kísérletezni, mert vannak használható, jó megoldások, és új, járható utak nyílhatnak.

További képek az Öveges képtárban.

Diszlexiás munkaközösség